IVA

IVA

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor Barvrijwilligers:

IVA

 

 

 

 

 

Onderstaande instructie dient door barvrijwilligers uitgevoerd te worden bij bardiensten.

 

Doel van de Drank- en Horecawet:

1. de verstrekking van alcoholhoudende drank op een verantwoorde wijze reguleren

2. voorkomen van risico’s zoals, alcoholgebruik kinderen, overmatig gebruik, ongevallen onder invloed

 

Alcohol bestuursreglement:

De barvrijwilliger neemt kennis van het “Bestuursreglement T.V. Esteren”, welke in het handboek onder de bar is geplaatst. De barvrijwilliger conformeert zich aan de inhoud van deze regels.
Belangrijke regels van de Drank- en Horecawet:

* Geen alcoholhoudende drank verstrekken aan personen beneden de leeftijd van 16 jaar

* Aan ouderen mag geen alcohol worden verkocht wanneer deze bedoeld is voor jongeren onder de 16 jaar

* Tijdens het verstreken van alcohol dient er altijd een leidinggevende of barvrijwilliger aanwezig te zijn

* Geen alcohol verstrekken aan personen welke in het kader van hun functie functioneel zijn.

Gedacht wordt hier aan:
–     Barvrijwilligers in dienst
–     Trainers in dienst
–     Teambegeleiders bij junioren
–      Vrijwilligers in dienst

De verstrekker van alcohol moet bij twijfel jongeren  altijd vragen om een geldig leeftijdsbewijs (paspoort. Ov-studentenkaart, bromfietscertificaat ); De verstrekker is strafbaar als blijkt dat jongeren niet oud genoeg zijn; Jongeren zijn niet strafbaar.

Schenkverboden:

* Geen alcohol verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren

* Geen alcohol verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring van de orde, veiligheid of zedelijkheid

* Geen mensen toelaten die zichtbaar te veel hebben gedronken of onder invloed van drugs zijn

 

Alcohol en de Wegenverkeerswet:

* Rijden met een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,5 promille is strafbaar; dit geldt voor rijden met alle voertuigen !

De grens van 0,5 promille wordt bereikt na het drinken van 2 a 3 standaardglazen alcoholhoudende drank in ongeveer een uur tijd

* Rijden onder invloed is een MISDRIJF, met alle gevolgen van dien (strafblad);

 

Gevolgen van het niet nakomen van de voorschriften en regels:

* Gemeente kan vergunning tijdelijk of definitief intrekken

* Politie maakt bij een strafbaar feit proces-verbaal op

* De inspectie (keuringsdienst van waren) kan hoge boetes opleggen (economisch delict)

* De leidinggevende en het bestuur worden aansprakelijk gesteld !

 

Informatie over Alcoholhoudende drank:

* Elke drank met meer dan een half procent alcohol

* In bier zit meestal 5%; in wijn 12% en in sterke drank 35%

* Alcoholpops: drank met een promillage van 5%, 8% of meer ontstaan uit vruchten en trendy mix-dranken (mixen van bekende sterke  dranken en frisdranken)

* De drank- en horecawet maakt onderscheid tussen zwak-alcoholische drank (bevat tot 15% alcohol) zoals bier, wijn en sterke drank (bevat 15% of meer alcohol) zoals whisky, jenever

* Alcohol wordt via de slokdarm, de maag en de dunne darm opgenomen in het bloed en door het lichaam verspreid; zodra de alcohol de hersenen bereikt voel je dat je “onder invloed” bent;

* Een standaardglas alcohol leidt gemiddeld tot een promillage van 0,2 bij mannen en 0,3 bij vrouwen.

* De lever doet ongeveer 1 – 1,5 uur over het afbreken van de alcohol van 1 standaardglas

* De afbraak van alcohol kan niet worden versneld door bijv dansen,koffie of koude douche

* Als je 2 standaardglazen alcohol hebt gedronken ben je minstens 2 uur onder invloed

 

Alcohol en de hersenen:

Vrolijk/ontspannen

0 – 0,5 promille: 1 a 3 glazen; opgewekt, afname smaak en reuk

Aangeschoten /beschonken

0,5 – 1,5 promille: 3 a 7 glazen; opgewonden, agressief, zelfoverschatting

Zat/ladderzat

1,5  – 3 promille: 7 a 15 glazen; minder zelfkritiek, dubbelzien, misselijk, kans op black-out;

Laveloos

3 –  4 promille: 15 a 20 glazen; verdoving zintuigen, verwardheid

Voor pampus

Meer dan 4 promille: meer dan 20 glazen; kans op bewusteloosheid; vanaf 5 promille coma en stilstand ademhaling.

Nadelige korte termijn gevolgen voor overmatig alcoholgebruik:

* Nederland telt ruim 200 doden en 3000 ernstige gewonden door alcohol in het verkeer;

* Tijdens het uitgaan: 1 op de 5 jongeren is slachtoffer van alcohol-agressie in een jaar

* Alcoholgebruik van moeder is schadelijk voor het ongeboren kind

 

Nadelige lange termijn gevolgen voor overmatig alcoholgebruik:

* Maagklachten; leverklachten; afname hersenfuncties; hartklachten; verslaving

 

Verantwoord alcoholgebruik:

* Niet meer dan 2 glazen per dag voor een vrouw

* Niet meer dan 3 glazen per dag voor een man

* Tenminste twee dagen per week geen alcohol

* Geen alcohol bij verkeer, werk, studie en zwangerschap

 

Overmatige alcoholgebruik:

* Meer dan 21 glazen per week voor een man

* Meer dan 14 glazen per week voor een vrouw

 

Indicatie alcoholverslaving:

* Het alcoholgebruik heeft een belangrijke functie ingenomen ( afname spanningen, negatieve gevoelens)

* Toename sociaal isolement

* Dagelijks meestal meer dan 7 a 8 glazen

* Voortdurend verlangen om te drinken

* Lichamelijke en geestelijke ontwenningsverschijnselen bij stoppen

 

Voor meer informatie klik: www.alcoholinfo.nl