Introductielabel

Introductielabels

Introductielabels

Introducees: Via ClubApp kan er met een of twee introducees gereserveerd worden. Dit is toegestaan tot 19.00 uur, daarna kunnen alleen leden reserveren.

Indien men met introducee reserveert dient men € 4,– per introducee over te maken aan de vereniging op rekening nr. NL64RBRB0965169154 t.n.v. TV Esteren met vermelding: Introducee “naam” “datum en tijd” (voor jeugdleden t/m 17 jaar € 2,–).
Het bestuur rekent erop dat de leden dit overmaken. De reservering staat in de ClubApp genoteerd en het bestuur zal hierop toezien.
Met een introductielabel is het mogelijk om per lid 5 maal per seizoen een introducé uit te nodigen.

Tijdens de zomervakantie kunnen leden een introductielabel kopen met een geldigheidsduur van de gehele zomerschoolvakantie. Dit label is ook na 19.00 uur geldig. Met dit label kan met een introducee gespeeld worden.
Dit label kan bij de penningmeester afgehaald worden na overmaking van € 15,– op rekening nr. NL64RBRB0965169154 t.n.v. TV Esteren met vermelding: Introductielabel zomervakantie “naam”.

Zomerleden.
Tijdens de zomer (1 juni t/m 1 oktober) kan men lid worden van de vereniging voor € 25,–.
Men mag dan overdag spelen tot 19.00 uur en van 1 juli t/m 1 september ook s’avonds.
Ook zomerleden reserveren via de ClubApp.