Introductielabel

Introductielabels

Introducees: Via ClubApp kan er met een of twee introducees gereserveerd worden. Dit is toegestaan tot 19.00 uur, daarna kunnen alleen leden reserveren.

Indien men met introducee reserveert dient men € 4,– per introducee over te maken aan de vereniging op rekening nr. NL64RBRB0965169154 t.n.v. TV Esteren met vermelding: Introducee “naam” “datum en tijd” (voor jeugdleden t/m 17 jaar € 2,–).
Het bestuur rekent erop dat de leden dit overmaken. De reservering staat in de ClubApp genoteerd en het bestuur zal hierop toezien.

Vakantielabel
Tijdens de zomervakantie kunnen leden een introductielabel kopen met een geldigheidsduur van de gehele zomerschoolvakantie. Dit label is ook na 19.00 uur geldig. Met dit label kan met een introducee gespeeld worden.
Indien men een vakantielabel reserveert dient men € 15,–  over te maken aan de vereniging op rekening nr. NL64RBRB0965169154 t.n.v. TV Esteren met vermelding: Vakantielabel (voor jeugdleden t/m 17 jaar € 10,–).

Zomerleden.
Tijdens de zomer (1 juni t/m 1 september) kan men lid worden van de vereniging voor € 25,–.
Men mag dan overdag spelen tot 19.00 uur en van 1 juli t/m 1 september ook s’avonds.
Ook zomerleden reserveren via de ClubApp.