Aanmelden

  Voer onderstaande velden in en druk op versturen. Zorg dat u een pasfoto bij de hand heeft. Uw aanmelding wordt zo spoedig mogelijk behandeld door ons waarna er contact met u wordt opgenomen.

  KNLTB Nummer (wanneer men reeds is aangemeld bij de KNLTB)

  Voornaam

  Voorletter(s)

  Achternaam

  Adres (verplicht)

  Postcode

  Plaats

  Uw email

  Pasfoto voor spelerspas (formaat jpg minimaal 300x400 pixels)

  Telefoonnummer

  Mobiel

  Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

  Geslacht
  ManVrouw

  Speelsterkte Enkel (indien niet bekend 9)

  Speelsterkte Dubbel (indien niet bekend 9)

  Hiermee bevestig ik het versturen van bovenstaande gegevens naar het secretariaat van TV Esteren

  Minimumleeftijd: per 1 januari verenigingsjaar 5 jaar.