Aanmelden

Voer onderstaande velden in en druk op versturen. Zorg dat u een pasfoto bij de hand heeft. Uw aanmelding wordt zo spoedig mogelijk behandeld door ons waarna er contact met u wordt opgenomen.

KNLTB Nummer (wanneer men reeds is aangemeld bij de KNLTB)

Voornaam

Voorletter(s)

Achternaam

Adres (verplicht)

Postcode

Plaats

Uw email

Pasfoto voor spelerspas (formaat jpg minimaal 300x400 pixels)

Telefoonnummer

Mobiel

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Geslacht
ManVrouw

Speelsterkte Enkel (indien niet bekend 9)

Speelsterkte Dubbel (indien niet bekend 9)

Hiermee bevestig ik het versturen van bovenstaande gegevens naar het secretariaat van TV Esteren

Minimumleeftijd: per 1 januari verenigingsjaar 5 jaar.