Baanreglement

Baanreglement.

Afhangbord

 

 

 

Afhangbord paviljoen

1.         Tijdens het speelseizoen mag men uitsluitend van een baan gebruik maken in tenniskleding of trainingspak. Het dragen van geschikt schoeisel tijdens het lopen en/of spelen is verplicht.

2.         Het is niet toegestaan op eigen naam t.b.v. anderen te reserveren.

3.         Gedurende de tijd dat u van een baan gebruik maakt, dient uw label op het reserveringsbord te hangen.

4.         Als u begint met spelen, dient uw label op de regel van het reserveringsbord te hangen die overeenkomt met het nummer van de baan.

5.         Uw label behoort bij aanvang van het spel te hangen, op dat tijdstip van het reserveringsbord, dat het dichtst met het tijdstip van aanvang van uw spel overeenkomt. Begint u bijv. om 9.20, dan hangt u uw label op 9.15; begint u om 9.25, dan hangt u uw label om 9.30.

6.         Tijdens uw spel blijft uw label op hetzelfde tijdstip hangen, totdat u uw spel beëindigd hebt. U dient wel rekening te houden met punt 7.

7.         Bij volledige bezetting van de banen en wachtende op een baan, bedraagt de maximale speeltijd 45 min. U dient dan de baan ongevraagd vrij te maken.

8.         Indien alle banen bezet zijn, kan men middels het label afschrijven: d.w.z. men mag het label hangen op het tijdstip dat een baan vrij komt, na toepassing van regel 7. men dient dan wel op het tennispaviljoen te blijven en zijn of haar beurt af te wachten.

9.         Hebt u uw spel na 45 min. moeten beëindigen en wenst u nogmaals te spelen, dan mag u na 15 min. Wachten opnieuw afhangen.

10.       Bij verandering van baan en onmiddellijk doorspelen, verhangt u het label alleen in positie van baannummer, niet in het tijdstip.

11.        Als u door omstandigheden korter dan 30 min. hebt kunnen spelen en het spel niet voort kunt zetten, dan geldt de 15 min. wachttijd om opnieuw af te hangen niet.

12.       Jeugdleden, welke op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 12 jaar zijn, mogen tot 19.00 uur van de banen gebruik maken.

13.       Een baan kan wanneer er wachtende zijn, niet door 1 persoon alleen in beslag genomen worden.

14.       Introducés: per lid kan men een introducé meebrengen, per seizoen 5 maal. Per lid kan men max. 1 introducé tegelijkertijd uitnodigen. Het introductielabel, dat tot 19.00 uur geldig is, ontleent dezelfde rechten en plichten als verenigingsleden. Het introductielabel, dat voorzien wordt van de naam van het lid, wordt op het reserveringsbord gehangen en is verkrijgbaar bij enkele bestuursleden. Tijdens de zomervakantie kunnen leden een introductielabel kopen voor 12.50 euro met een geldigheidsduur van de gehele zomervakantie. Dit label is ook na 19.00 uur geldig.

15.       Bij grote drukte is dubbelspel verplicht.

16.       De wedstrijd-, jeugd-, en trainingscommissie hebben ten alle tijden prioriteit bij het reserveren.

17.       Bij opdooi mag er niet op de banen gespeeld worden.

18.       Het misdragen m.b.t. dit baanreglement kan leiden tot een speelverbod en eventuele andere sancties, te bepalen door het bestuur.