Baanreglement

Baanreglement TV Esteren.

 1. Tijdens het speelseizoen mag men uitsluitend van een baan gebruik maken in sportieve kleding. Het dragen van geschikt schoeisel is verplicht.
 2. Het is niet toegestaan op eigen naam t.b.v. anderen te reserveren.
 3. Via de ClubApp kunt u een uur een baan reserveren. Indien niemand erna heeft gereserveerd mag er door gespeeld worden.
  Reserveren is niet mogelijk korter dan 60 minuten achter elkaar.
  Reserveren kan max. 2 dagen van te voren.
 4. Jeugdleden, welke op de basis school zitten, mogen tot 19.00 uur van de banen gebruik maken.
 5. Introducees: Via ClubApp kan er met een of twee introducees gereserveerd worden. Dit is toegestaan tot 19.00 uur, daarna kunnen alleen leden reserveren.
  Indien men met introducee reserveert dient men € 4,– per introducee over te maken aan de vereniging op rekening nr. NL64RBRB0965169154 t.n.v. TV Esteren met vermelding: Introducee “naam” “datum en tijd”  (voor jeugdleden t/m 17 jaar € 2,–).
  Het bestuur rekent erop dat de leden dit overmaken. De reservering staat in de ClubApp genoteerd en het bestuur zal hierop toezien.
 6. Vakantielabel
  Tijdens de zomervakantie kunnen leden een introductielabel kopen met een geldigheidsduur van de gehele zomerschoolvakantie. Dit label is ook na 19.00 uur geldig. Met dit label kan met een introducee gespeeld worden.
  Indien men een vakantielabel reserveert dient men € 15,–  over te maken aan de vereniging op rekening nr. NL64RBRB0965169154 t.n.v. TV Esteren met vermelding: “naam” en “Vakantielabel” (voor jeugdleden t/m 17 jaar € 10,–).
 7. Zomerleden.
  Tijdens de zomer (1 juni t/m 1 oktober) kan men lid worden van de vereniging voor € 25,–.
  Men mag dan overdag spelen tot 19.00 uur en van 1 juli t/m 1 september ook s’avonds.
  Ook zomerleden reserveren via de ClubApp.
 8. De verenigings competitie leiders, de open toernooi-, wedstrijd-, jeugd- en trainingscommissie hebben ten alle tijden prioriteit bij het reserveren.
 9. Bij opdooi mag er niet op de banen gespeeld worden.
 10. Het misdragen m.b.t. dit baanreglement kan leiden tot een speelverbod en eventuele andere sancties, te bepalen door het bestuur.